Talk at the Polish Cognitivist Association Conference

Posted on March 2, 2008

1


I’ll be going to give a talk at the Polish Cognitivist Association Conference in Poznan on April 18-19. The talk is mainly on the relevance of studying superstition for understanding people’s bounded reasoning capabilities. The title, in English, is “Bounded reasoning, bias and superstitions”. Here is the abstract:

Racjonalność ograniczona, błędy systematyczne i przesądy

Przesądy są chyba najlepszym przykładem tego jak rozumowanie czasami zawodzi. Dziwnym jest więc, że nie zostały one bardziej dokładnie zbadane w kontekście teorii heurystyk i błędów systematycznych Kahnemana i Tversky’ego lub racjonalności ograniczonej Herberta Simona. Na czym by polegał związek pomiędzy nimi? Jak zauważa William Wimsatt, systematyczność błędów wprowadzanych przez heurystyki oznacza, że jakby ‘zostawiają ślad’ kiedykolwiek są użyte. Jeżeli przesądy są spowodowane przez takie systematyczne błędy to istnieje możliwość użycia ‘śladów’ w celu zidentyfikowania heurystyki, która w danym przypadku zawiniła. Przykładem takiego podejścia mogą być badania nad prawem styczności (contagion) wykonane przez Paula Rozina i Carol Nemeroff.

Advertisements